Import aut ze Stanów wiąże się z transportem i koniecznością wniesienia opłat. Wśród nich są: akcyza, podatek VAT oraz cło. Jest ono obowiązkowe, gdy samochód przekracza granicę Unii Europejskiej. Jego wysokość zależy min. od wartości pojazdu, więc jego stan również wpływa na sumę, którą należy uregulować. Są jednak przypadki, gdy auto jest zwolnione z tej opłaty.

Import aut ze Stanów bez opłaty celnej

Import aut ze Stanów wymaga uiszczenia szeregu opłat, w tym podatku VAT, akcyzy oraz cła. Prawo przewiduje jednak dwa, ściśle określone przypadki, kiedy można uniknąć tej opłaty.

Pierwszy przypadek dotyczy samochodów zabytkowych, jakich wiele jeździ po drogach w Stanach Zjednoczonych. Żeby jednak auto można było uznać za zabytkowe i jako takie zostało zadeklarowane w papierach, musi mieć trzydzieści lat i odpowiednią dokumentację. Korzyści z zakupu takiego auta są jednak znaczne, gdyż status takich pojazdów zwalnia nie tylko z cła, ale także z akcyzy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia podatku VAT. Dla samochodów zabytkowych wynosi on tylko 8% wartości.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy przewożony jest samochód na mienie przesiedleńcze. Nie wiąże się to jednak z zakupem, ani z importem, gdyż sytuacja dotyczy wyłącznie właściciela pojazdu.

Samochód na mienie przesiedleńcze w praktyce

Samochód na mienie przesiedleńcze jest zawsze zwolniony z opłaty celnej. W jaki sposób? Otóż jest to sytuacja, gdy auto przekracza granicę Unii Europejskiej razem z właścicielem. Nie mamy tu do czynienia z transportem samochodu, gdyż zapis dotyczy wyłącznie obywatela Unii Europejskiej, który wraca do kraju.

Żeby uzyskać samochód na mienie przesiedleńcze trzeba co najmniej przez rok żyć i pracować w Stanach Zjednoczonych oraz co najmniej przez pół roku użytkować auto, którym chce się później wrócić do Europy. Tylko na tych zasadach uzyskuje się prawo do powrotu z samochodem, jaki kupiło się podczas swojego pobytu w USA.

Żeby skorzystać z tego przywileju należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające określony wyżej czas pobytu, pracy i użytkowania auta.

Tags: