Czy są jakieś konkretne rekomendacje, które będą gwarantowały nam bezpieczne zrealizowanie transakcji kupna pojazdu? Wiele będzie tutaj różnych czynników do przeanalizowania i oczywiście musimy zwrócić uwagę na kwestie formalne. Jeżeli chodzi na przykład o umowę kupna sprzedaży samochodu, to współwłaściciel także powinien mieć nie tylko do niej dostęp, ale musi być tam również uwzględniony. Zawsze przede wszystkim powinniśmy najpierw zastanowić się nad konkretnymi wzorami takich umów, które zresztą będą dostępne w Internecie bez żadnego problemu. Oczywiście kluczową kwestią będzie znalezienie samochodu i upewnienie się, że jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeżeli jednak już jesteśmy wszystkiego pewni, to wtedy dobrze też skontaktować się z jakimś prawnikiem, który oceni, czy umowa została sporządzona w odpowiedni sposób. Będzie to dokument, który jednocześnie zobowiązuje obydwie strony, które się będą na nim podpisywać. Chodzi tu, więc w konsekwencji o przeniesienie prawa własności do danego samochodu z aktualnego właściciela na osobę kupującą. Oczywiście, jak wiadomo, po podpisaniu dokumentu, trzeba przekazać samochód oraz kluczyki. Zawsze też dokumenty takie powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach.

Co jest ważne w przypadku dwóch właścicieli?

Czasami też może się właśnie zdarzyć, że jeżeli kupujemy od kogoś samochód, to nagle ostatecznie okazuje się, że jest tutaj więcej, aniżeli jeden właściciel. W takich okolicznościach naturalnie bardzo ważna będzie umowa kupna sprzedaży samochodu, ale współwłaściciel musi także wyrazić na to zgodę. Bez tego nie może dojść do transakcji. Pamiętajmy też o tym, aby w umowie znalazły się wszystkie dane obydwu współwłaścicieli no i naturalnie także muszą być tam podpisy. Tylko wtedy przeniesienie własności będzie zgodne z przepisami polskiego prawa. Oczywiście nie mniej ważną kwestią będzie także sama zapłata. Trzeba ustalić, kto konkretnie odbierze zapłatę, a najczęściej będzie to po prostu przelew na konkretne konto.

Tags: