Leasing występuje w różnych odmianach. Najczęściej spotykanym jest leasing klasyczny. Obok niego mamy leasing konsumencki skierowany do osób prywatnych oraz wynajem długoterminowy, czyli opcja leasingu dla osób, które nie chcą wykupić samochodu po zakończeniu trwania umowy.

Mianem leasingu klasycznego nazywamy opcję leasingową polegającą na spłacie rat i wykupem samochodu po zakończonym czasie trwania umowy. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą zmieniać pojazdów. Nie czują potrzeby po każdym zakończeniu umowy leasingowej zawierania kolejnej na nowy samochód. Użytkownicy takich samochodów kierują się potrzebą posiadania sprawdzonego auta, które z uwagi na to, że umowa leasingowa jest raczej krótkotrwała, wciąż mają do dyspozycji stosunkowo nowy samochód. Tak postępują osoby, które nie chciały zaciągać kredytu na samochód, gdyż leasing był korzystniejszy, ale pragną posiadać samochód na własność.

Właściciele firm mogą wliczać raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu. Raty ustalają też zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Ta elastyczność jest bardzo istotnym czynnikiem, którego przy zawieraniu umów kredytowych niestety brakuje.

Volkswagen Golf leasing – opcja dla osób, które chcą inwestować w swoją przyszłość

Leasing klasyczny charakteryzuje się tym, iż raty leasingowe są niższe niż raty kredytu, ale wyższe niż przy leasingu z wysokim wykupem końcowym. Dzięki temu, że raty są trochę wyższe, cena wykupu jest niższa. Taka opcja jest więc skierowana do osób, których celem jest zakupienie samochodu za symboliczną kwotę, za którą nie otrzymaliby takiego modelu na tradycyjnej drodze kupna. Dzięki temu można poruszać się nowym samochodem wyposażonym w nowoczesne technologie.

Tags: