Gdy bierzemy auto w leasing, to oczywiście cieszymy się z bardzo dużych profitów. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że nie będziemy musieli wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy jednorazowo na samochód. Dostajemy w takiej sytuacji auto nowe lub prawie nowe, a potem musimy tylko co miesiąc opłacać ratę. Bardzo często będą brane przez firmy samochody luksusowe, ale dotyczy to również osób prywatnych. Jak jednak w prawidłowy sposób rozliczyć taką transakcję, abyśmy nie popadli w kłopoty finansowe? Oczywiście musimy być zorientowani we wszystkich kluczowych przepisach, które będą dotyczyły każdej formy leasingowania. Na pewno, jeżeli wykorzystujemy samochody osobowe w naszej działalności gospodarczej, to będziemy zorientowani do pewnego stopnia w przepisach, ale niekoniecznie musimy wiedzieć, jak wygląda leasing auta. Bardzo ważne będzie dla nas prawo do odliczenia podatku VAT. Ostatnio uległo ono pewnym modyfikacjom i okazuje się, że zmiany takie dotyczyły samochodów nie tylko osobowych, ale również ciężarowych.

Obowiązki podatnika wobec leasingu

Ogólna zasada jest taka, że każdy podatnik ma możliwość pomniejszenia swojego podatku należnego o kwotę, która została ujęta w wydatkach. Odpisuje się wydatki od podatku od towarów i usług, które są wykorzystywane w naszej działalności gospodarczej. Tak samo oczywiście postępujemy, gdy w leasing wzięliśmy auto. Oczywiście należy zauważyć, że jedną z najbardziej popularnych form wykorzystania samochodów przedsiębiorcy będzie leasing operacyjny. Podatnik ma tutaj mniej formalności do spełnienia np. w porównaniu do kredytu tradycyjnego lub jakichś form pożyczki. Gdy już podpisaliśmy umowę na leasing auta w wariancie operacyjnym, to wszystko polega na tym, że samochód jest nam udostępniony do użytkowania na czas, który nie będzie krótszy niż 40% normatywnego czasu amortyzacji. Warto tu wskazać, że np. w ramach leasingowania samochodów osobowych taki okres wynosi 5, ale minimalny okres umowy nie może być krótszy niż 2 lata.

Odliczenie VAT-u w leasingu

Podatnik oraz przedsiębiorca, który wykorzystuje auto w leasingu prywatnym, musi pamiętać o tym, że aktualnie zasady rozliczania VAT nie będą już zależały od wykorzystanego limitu odliczenia. Mianowicie, jeżeli samochód będziemy wykorzystywali w celach służbowych, ale też prywatnych, czyli będzie to tzw. sposób mieszany, to wtedy mamy prawo do odliczenia tylko 50% kwoty podatku VAT, jeżeli chodzi o ratę leasingową. Z kolei, gdy znajdujemy się w sytuacji wzięcia w leasing samochodu, który będzie służyć tylko w prowadzeniu działalności gospodarczej, to możemy w pełni odliczyć podatek VAT. W ten zakres wchodzą wówczas, więc nie tylko raty leasingowe, ale także pozostałe wydatki. Doliczamy, więc tutaj również paliwo. Oczywiście zawsze też w takich sytuacjach należy pamiętać o kwestiach drugorzędnych, ale bardzo ważnych, czyli formalnych. Musimy prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Poza tym należy zgłosić do urzędu skarbowego samochód firmowy i sporządzić regulamin z eksploatacji samochodu w naszym biznesie.

Tags: