Autocasco, czyli ubezpieczenie AC pełni formę dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którym najczęściej w Polsce obejmuje się samochód oraz jego wyposażenie zarówno standardowe, jak i dodatkowe. To rodzaj zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą. To co wchodzi w skład umowy stanowi preferencje osoby, która ubezpiecza pojazd u danej firmy ubezpieczeniowej.

Warianty AC

Ubezpieczenie AC chroni pojazd od wystąpienia różnych zdarzeń. Obejmuje szkody, które powstały w wyniku wypadku i  kolizji z innymi pojazdami, zwierzętami, pieszymi czy niektórymi przedmiotami znajdującymi się poza autem. Podobnie się rzecz ma w wyniku uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, kradzież lub usiłowanie tego czynu, pożaru czy też wybuchu oraz wszelkie działań atmosferycznych, m.in. zatopienia, powodzie, huragany, uderzenia pioruna, grad, osuwanie się bądź zapadanie ziemi.

Do wariantów ubezpieczeń można zakupić dodatkowe pakiety o nazwie ubezpieczeń Assistance. To niezwykle przydatna możliwość, gdy w wyniku wypadku, kradzieży czy też awarii pojazdu ubezpieczyciel zapewni kompleksową pomoc. Ubezpieczenie AC w tym zakresie to szereg usług niezbędnych, gdy powstaje szkoda lub przypadek awarii.

Wysokość składki a zawartość ubezpieczenia AC

Zwiększenie zakresu usług w ramach AC wpływa na wysokość składki. Jednak z drugiej strony to komfort czy też gwarancja pomocy, gdy dojdzie do wypadku, awarii czy też kradzieży samochodu. Należy też pamiętać, że ubezpieczenie AC to nie zawsze bezpieczeństwo o każdej porze dnia i nocy. Umyślne spowodowanie winy ubezpieczonego czy nie pozostawiające złudzeń zaniedbania kierowcy sprawią, że za potencjalne usterki sami odpowiemy.

Przez co, lekkomyślne postępowanie kierowcy, szkody wynikające z rażącego niedbalstwa i też prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających i alkoholu może okazać się bardzo kosztowne. W sieci istnieje wiele kalkulatorów, które będą w stanie wygenerować najlepszą symulację do indywidualnych potrzeb klienta.