Mobilna reklama, czyli samochód służbowy

Pojęcie mobilnej reklamy jest częścią współczesnego marketingu. Mobilna reklama jest przeciwieństwem reklamy stacjonarnej. Jej celem jest stanie się informacją dla jak największej liczby odbiorców. Ponieważ jest przemieszczana jest możliwe, aby jak najwięcej oczu mogło ją zobaczyć. Informacje, które człowiek widzi w ciągu dnia zapadają w pamięć. Stają się sugestią, która dla określonego grona odbiorców może […]

Człowiek mobilny – człowiek współczesny

Współczesny człowiek objawia się jako człowiek mobilny. Na przestrzeni lat jego wizerunek uległ znacznej modyfikacji z uwagi na działanie postępu technologicznego. Przystosowanie się do cywilizacyjnego biegu sprawiło, że zupełnie zmieniła się jego świadomość, mentalność i postawa. Zaczął posługiwać się informacjami – poszukiwać ich i stosować według swoich potrzeb. Ponieważ postępu nie da się zatrzymać, trzeba […]